syariat itu seumpama kapal, thariqah itu seumpama lautan, dan hakikat itu seumpama mutiara. maka sesiapa yang ingin memperolehi mutiara tersebut hendaklah dia menaiki kapal itu serta mengharungi gelora ombak tersebut agar dia sampai ke destinasi tujuan perjalanannya iaitu ALLAH SWT, maka sesiapa yang meninggalkan tertib perjalanan tersebut serta marhalah-marhalah perjalanannya, maka dia tidak akan sampai kepada ALLAH SWT buat selama-lamanya. - Al -'Arifbillah Al-Imam Ibnu 'Ajibah Qaddasallahu Sirrahu.

Friday, April 12, 2013

adakah makhluk dapat keluar dan membebaskan dirinya daripada ruang lingkup kemakhlukannya??


Assalamu’alaikum wrh wbr :)

Alhamdulillah pada minggu ini diberikan lagi kesempatan oleh ALLAH SWT kepada al-faqir untuk sama-sama meneruskan perkongsian perbahasan kitab kasyful-hijab war-ron ini.

baiklah tanpa membuang masa marilah bersama kita semua menghayati dan meneliti dengan cermat apakah persoalan seterusnya para Jin Mu’min kepada
Al-‘Arifbillah Al-imam Sya’rani Qaddasallahu Sirrahu :

adakah seseorang atau satu makhluk itu akan dapat keluar dan membebaskan dirinya daripada ruang lingkup kemakhlukannya??


soalan ini bermaksud : dapatkah seseorang insan atau jin atau mana-mana makhluk itu membebaskan dirinya daripada bergantung kepada segala asbab?? sehinggalah dia tidak berhajat kepada apa-apa pun.

lalu Al-‘Arifbillah Al-Imam Sya’rani menjawab :

manuskrip asal kitab
at-ta'bir fi 'ilmi at-tazkir
karangan al-imam qusyairi.
PERHATIAN : ( tulisan berwarna biru adalah kalam al-imam sya’rani, tulisan berwarna ungu pula adalah kalam imam-imam yang lain yang menjadi rujukan al-faqir, manakala tulisan berwarna hitam pula adalah sekelumit syarahan dan penjelasan tambahan daripada al-faqir yang jahil ini ) :

 tidak ada satu makhluk pun yang akan dapat keluar daripada ruang lingkup kemakhlukannya, kerana satu-satunya yang tidak bergantung kepada sesuatu apa pun hanyalah dikhususkan buat PENCIPTA iaitu ALLAH SWT.

samaada manusia, jin, malaikat, iblis, syaitan dan seluruh makhluk tidak akan dapat keluar daripada kemakhlukan serta tidak akan dapat membebaskan dirinya secara mutlak daripada ALLAH SWT.

ini kerana YANG MAHA KAYA dan BERDIRI DENGAN DIRINYA SENDIRI serta TIDAK BERHAJAT kepada apapun hanyalah mutlak dikhususkan buat ALLAH SWT sahaja.

sebagaimana yang kita tahu diantara NAMA-NAMA ALLAH SWT ialah “AL-GHANI” (Yang Maha Kaya) dan AL-MUGHNI (Yang memberikan kekayaan kepada hamba-hamba Nya).

di sini al-faqir ingin berkongsi kepada semua pembaca budiman rahsia dan penjelasan NAMA-NAMA ALLAH SWT daripada sudut pandang kacamata sufi yang dijelaskan oleh al-‘Arif billah al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin al-Qusyairi Qaddasallahu Sirrahu yang masyhur dengan panggilan “Al-Imam Al-Qusyairi” di dalam kitab karangan beliau berjudul “At-Ta’bir Fi 'ilmi At-Tazkir (mengetahui hakikat pada suatu ilmu yang diingat)”. 
ketiga-tiga ini adalah gambar manuskrip simpanan kerajaan saudi yang mana berkemungkinan ianya dirahsiakan dan tidak dicetak di saudi kerana para wahabi melihat kitab ini berunsur kesufian ahlus sunnah wal-jama'ah yang tidak selari dengan aliran fahaman mereka.

kitab lama ini mentafsirkan 99 nama ALLAH SWT. tafsirannya amat halus dan amat jarang dihuraikan oleh mana-mana ulama' di zaman kini.
dikatakan bahawa di dunia ini hanya terdapat dua naskhah sahaja di dalam simpanan. keduanya terletak di Perpustakaan al-Firdaus di Kota Dusyambih, Russia.

kemudian ianya disalin dan dicetak dan disebarkan buat manfaat ummat islam.

untuk pengetahuan semua, kitab ini telah diterjemah di malaysia khususnya dan ada dijual di kedai-kedai buku dengan judul bukunya " TAFSIR SUFI
DAN FADHILAT 99 ASMA' AL-HUSNA cetakan THINKERS LIBRARY (batu caves, selangor)" ianya ada dijual seperti di MPH SACC SHAH ALAM dan sekitarnya berharga RM 17.00 sahaja.

kitab ini amat penting bagi kita khatamkan agar kita mengetahui rahsia-rahsia disebalik NAMA-NAMA ALLAH SWT serta menambahkan lagi keyakinan kita di dalam beramal berzikir menyebut NAMA-NAMA NYA itu.

al-‘Arif billah al-Imam
Qusyairi qaddasallahu sirrahu telah berkata di dalam kitabnya itu  :

“AL-GHANI bermaksud : “YANG MAHA KAYA,  yang tidak memerlukan sesuatu apa pun”.


The Rich One : Yang Maha Kaya
AL-MUGHNI ialah “Yang memberikan kekayaan kepada hamba NYA.” boleh juga diertikan sebagai “Yang memberi kecukupan”.

ALLAH SWT mengurniakan kekayaan kepada hamba-hamba NYA, tetapi tidak sama diantara satu sama lain.

 oleh sebab cetusan hajat itu juga adalah daripada ALLAH SWT, maka makhluk tidak akan memberikan kesan manfaat dan mudharat untuk dirinya, bagaiamana pula dia dapat membuatkan orang lain mengalami yang demikian??

The Enricher : Yang Memberi Kekayaan
oleh itu jika diibaratkan makhluk berhajat kepada makhluk juga, maka ianya seperti orang yang sedang dipenjara meletakkan nasibnya kepada orang yang dipenjara juga.

sesiapa yang memohon keperluannya kepada ALLAH SWT, kemudian berpaling dan memohon kepada sesuatu selain daripada NYA, nescaya dia akan diduga dengan perasaan sentiasa mengharapkan kepada makhluk lain, lalu ALLAH SWT mencabut rahmat NYA daripada hati mereka.

tetapi tidak sedemikian keadaannya bagi seseorang yang sentiasa memohon kepada ALLAH SWT, maka dia akan dikayakan oleh NYA den diberikan rezki daripada saluran yang tidak diduga tanpa dinantinya.

saling bergantung dan meletakkan pengharapan sesama makhluk
seumpama orang yang sedang dipenjara dan meletakkan nasibnya
kepada orang yang dipenjara juga.
kekayaan yang diberikan oleh ALLAH SWT kepada hamba NYA itu ada 2 jenis :

pertama : kekayaan harta dan inilah kekayaan yang diberikan kepada orang awam, iaitu kekayaan majazi.

kedua :  kekayaan yang murni, bersih dan jernih, inilah kekayaan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya, dan ianya adalah kekayaan hakiki, kerana keperluan dan himmah (cita-cita serta semangat yang tinggi) lebih utama daripada hajat kepada harta.


hatta mereka-mereka yang mendakwa bahawa mereka tidak berhajat kepada ALLAH SWT melalui asbab-asbab NYA. akan didapati bahawa mereka pada hakikatnya tidak berhajat kepada asbab zahir kurniaan daripada ALLAH SWT dan bukannya bererti mereka tidak berhajat kepada ZAT ALLAH SWT.

ini kerana seseorang hamba itu sekiranya dia lapar, dia akan berkata : “Wahai Tuhan, aku lapar”. maka di dalam keadaan ini sama ada ALLAH SWT akan mengurniakan kepada si hamba itu keupayaan menanggung lapar itu ataupun ALLAH SWT akan mengatakan kepadanya melalui lisan syara’ : “makanlah makanan itu”.

di sini al-imam sya’rani memberikan dua keadaan yang mudah difahami.

para khawwas dikalangan para nabi, rasl dan auliya'
ada yang dikurniakan oleh ALLAH SW suatu daya
ketahanan tidak merasa lapar walaupun tidak makan
dan minum dalam tempoh yang lama.
pertama : sekiranya seseorang hamba  itu lapar, lalu dia mampu untuk menahan lapar tersebut, maka bukanlah bermaksud di sini si hamba itu sudah bebas daripada ALLAH SWT, bahkan pada hakikatnya “kekuatan menahan lapar” itu adalah kurniaan daripada ALLAH SWT juga.

ataupun keadaan yang kedua : sekiranya si hamba tadi lapar dan tidak mampu menahannya, maka secara adat dan syariat zahirnya perlulah dia mengambil asbab bagi menghilangkan lapar tersebut dengan memakan makanan yang direzkikan oleh ALLAH SWT kepadanya.

ini menunjukkan bahawa pada hakikatnya kedua-dua keadaan di atas memberikan maksud setiap hamba itu sentiasa berhajat kepada ALLAH SWT YANG MAHA KAYA.


al-faqir teringat kalam salah seorang daripada guru al-faqir yang sentiasa al-faqir kasihilagi banyak jasanya kepada al-faqir iaitu asy-syeikh rohimuddin an-nawawi al-bantani asy-syadzuli ad-darqawi hafizahullah, beliau pernah menyebutkan di dalam pengajian kitab bersama beliau di rumahnya dengan mafhum :


orang awam laparnya perlu kepada asbab
yang menghilangkan kelaparannya
itu iaitu dengan makan.
“ pada hakikatnya RASULULLAH SAW itu jika tidak makan, tidak minum, tidak tidur pun baginda akan hidup dengan sihat dan baik, tetapi RASULULLAH SAW adalah RASUL utusan ALLAH SWT yang menjadi qudwah kepada manusia dan sekalian makhluk, maka RASULULLAH SAW tetap juga makan, minum dan tidur sekadar perlu sebagai suatu jalan penzahiran sifat basyariyyah (sifat kemanusiaan) RASULULLAH SAW dan sebagai suatu jalan pensyariatan dan mengajar ummatnya ”.

RASULULLAH  SAW bukanlah manusia biasa, tetapi manusia SUPER POWER dan baginda adalah THE CHOOSEN ONE IN MILLIONS.

sebagaimana syair para ‘arifin :

“Muhammad adalah manusia,
tetapi bukan manusia biasa,
baginda seumpama batu permata berbanding batu-batu biasa yang lain”.

 
lihatlah, betapa tingginya darjat RASULULLAH SAW, baginda tetap juga menjadi hamba yang taat kepada ALLAH SWT dan merendahkan diri baginda kepada NYA, ini kerana baginda sedar bahawa dirinya tetap di dalam genggaman ALLAH SWT dan tidak akan dapat bebas melainkan sentiasa berhajat kepada NYA.

 hamba tidak akan pernah bebas daripada maqamnya selaku hamba, manakala TUHAN pula MAHA BERKUASA ke atas seluruh hamba-hamba NYA.

seseorang telah bertanya kepada imam kita iaitu Al-‘Arif billah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi Qaddasallahu Sirrahu tentang ;

“ jika seseorang hamba itu tidak ada disisinya sedikit pun daripada dunia melainkan sebutir kecil biji benih sahaja, maka adakah dia akan menjadi seorang yang bebas daripada ALLAH SWT ??

 
lalu Al-Imam Junaid Qaddasallahu Sirrahu menjawab :

“seseorang penulis itu adalah hamba bagi sesuatu yang berbaki bagi dirinya walaupun satu dirham”. ”

ini bermakna hamba adalah hamba walaupun dia hanya mengambil sedikit sahaja asbab dunia ini sebagai keperluan kehidupannya.

al-faqir teringat juga kalam yang dikasihi lagi dicintai al-mursyid asy-syeikh yusuf bakhour al-hasani asy-syadzuli ad-darqawi hafizahullah (iaitu guru dan murobbi kepada asy-syeikh rohimuddin an-nawawi al-bantani hafizahullah). syeikh yusuf  hafizahullah ada menyebutkan di dalam majlis ilmu beliau di cairo ini :
 
Al-Mursyid Asy-Syeikh Yusuf
Bakhour Al-Hasani Asy-Syadzuli
Ad-Darqawi Hafizahullah.
“ hamba adalah hamba selamanya dan TUHAN adalah TUHAN selamanya.”

“ALLAH SWT adalah KHAALIQ (pencipta) sebagai  faa’il (si pelaku) yang melakukan dan menzahirkan segala kehendak NYA ke atas MAKHLUK (yang diperlakukan ke atasnya).

KHALIQ tidak akan pernah menjadi makhluk, dan makhluk tidak akan pernah menjadi KHAALIQ”.

aku bersyair kepada mereka (para jin) tentang sesiapa yang mendakwa dirinya bebas daripada ruang lingkup asbab :

“ sesiapa yang tidak pernah terpisah daripada dirinya akan hajatnya selama-lamanya,
maka bagaimanaka dia boleh melindungi dirinya sendiri sedangkan hajatnya sentiasa mendapatkannya,

maka pada hakikatnya dia adalah seorang faqir yang berhajat kepada kepada sesuatu,

Asy-Syeikh Rohimuddin An-Nawawi Al-Bantani
Asy-Syadzuli Ad-Darqawi Hafizahullah.
terbuktilah bahawa lemah itu adalah mazhabnya dan kefaqiran itu adalah maksabnya.”

bagaimanakah si hamba itu boleh keluar bebas daripada bergantung kepada TUHAN nya dan berdiri di atas dirinya sendiri sedangkan dia sentiasa berhajat dan memerlukan kepada TUHAN nya, maka jelaslah kefaqirannya (keperluannya) kepada ALLAH SWT dan terbuktilah sifatnya sebagai hamba yang lemah.

dan aku bersyair lagi :

hamba kepada hawa nafsu itu cuba melarikan diri daripada KEKUASAAN KERAJAAN TUHAN nya,
sedangkan pada hakikatnya dia tidak akan dapat keluar daripadanya sedikitpun dan dia sebenarnya sesat.

al-faqir meneliti bahawa solan jin kali ini jika dilihat dari segi tertib adalah (soalan ke 58), ianya sama sebagaimana soalan para jin yang ke 28.

(sebagai makluman bahawa al-faqir menulis di blog ini tidak mengikut tertib sebagaimana yang terdapat di dalam kitab)
al-imam sya’rani ada menjelaskan di dalam soalan ke 28 bahawa hamba yang berhasrat untuk melepaskan dirinya daripada TUHAN nya adalah hamba yang sesat.

ini kerana hasrat itu datang daripada hawa nafsunya sendiri, hawa nafsu sememangnya sentiasa mencari jalan untuk lari daripada PENCIPTA nya. sedangkan dia tidak akan dapat lari daripada NYA sama sekali.

 

ALLAH : The Greatest Name
beliau juga menasihatkan kepada kita agar hanya mengambil asbab sebagai wasilah menuju kepada ALLAH SWT dan tidak terhenti kita berpijak pada sesuatu asbab hingga ianya boleh menghijab diri kita kepada ALLAH SWT.


kita selaku hamba adalah hamba yang “faqir ilallah” iaitu “hamba yang sentiasa berhajat kepada ALLAH SWT buat selama-lamanya.”

 

sebagaimana FIRMAN ALLAH SWT :


يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
 

maksudnya : "wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji." ( Surah Al-Fathir : ayat 15 )

KESIMPULANNYA  :
hanya ALLAH SWT sahajalah bebas secara mutlak daripada segalanya, adapun hamba selamanya bergantung kepada NYA dan tidak akan terlepas daripada genggaman NYA.

insyaALLAH akan menyusul pada post akan datang, persoalan seterusnya para Jin Islam kepada Al-'Arifbillah Al-Imam Sya'rani yang berbunyi :
kitab kasyful-hijab war-ron


"adakah mimpi yang benar itu adalah salah satu daripada jenis wahyu??"

nantikan kemunculannya pada post akan datang biiznillah!! :)

al-faqir amat mengalu-alukan dan mengizinkan kepada sesiapa sahaja untuk copy atau paste mahupun berkongsi kepada yang lain tanpa keizinan al-faqir :) silakan ye!! :)
terima kasih semua kerana sudi membaca :)

al-faqir ilallah raja mahadi raja ahmad an-naqsyabandi al-khalidi